Κατασκευή - αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου

Οι ανασκαφές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου απεκάλυψαν σημαντικά τεκμήρια της σύνθεσης των υποτροπικών δασών που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο κατά τη διάρκεια της μακράς ηφαιστειακής περιόδου του σημερινού νησιού και μας γνώρισαν άγνωστες λεπτομέρειες της τοπογραφίας της και του τρόπου δημιουργίας τους. 

kormos
Η Έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ», παρουσιάζει ανασκαφικά ευρήματα από τις απολιθωματοφόρες θέσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου. Ειδικότερα παρουσιάζει το τμήμα του που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους και αφορά στη βελτίωση της υπάρχουσας οδού η οποία συνδέει το Σίγρι με την Άντισσα.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης νέες πληροφορίες για την καταστροφή των υποτροπικών δασών από τις βίαιες ηφαιστειακές εκρήξεις που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του Κατωτέρου Μειοκαίνου στο Βόρειο Αιγαίο και τη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους. Στην Έκθεση θα γνωρίσουμε:

• Δεκάδες μεγάλους απολιθωμένους κορμούς δένδρων των υποτροπικών δασών που σαρώθηκαν από το ωστικό κύμα των μεγάλων εκρήξεων και τις πυροκλαστικές ροές που ακολούθησαν – σπάνια και ενδιαφέροντα ευρήματα που περιλαμβάνουν ριζικά συστήματα, κορμούς, κλαδιά, ρίζες και φύλλα δένδρων.

• Μαρτυρίες για τη βιαιότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων που κατέστρεψαν τα υποτροπικά δάση και οδήγησαν στη δημιουργία του διατηρητέου μνημείου της φύσης, όπως ο κορμός που φέρει τα τεκμήρια της βίαιης θραύσης του από το ωστικό κύμα της ηφαιστειακής έκρηξης ή μαρτυρίες για τη διαδικασία της απολίθωσης, όπως το κατώτερο τμήμα κορμού και ριζικό σύστημα που απέμεινε στην φυσική του θέση, σκεπάστηκε από ηφαιστειακή στάχτη και απολιθώθηκε από την κυκλοφορία πλούσιων σε πυρίτιο ρευστών.

• Πληροφορίες για τις διαδικασίες της ανασκαφής, της συντήρησης, της μεταφοράς και της τεκμηρίωσης των ευρημάτων, της χαρτογράφησης και της ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέσεων που διατηρούνται κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.

Η έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ» πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Έρευνες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου», το οποίο υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.