Προστασια και μεταφορα ευρηματων

Η λήψη μέτρων προστασίας των φυτικών απολιθωμάτων που αποκαλύπτονται στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του «Οδικού άξονας Καλλονής – Σιγρίου» είναι απαραίτητη τόσο για τα απολιθώματα που πρόκειται να διατηρηθούν στο ύπαιθρο όσο και για κείνα που πρόκειται να μεταφερθούν στο μουσείο.

prostasia

Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:

  1. εφαρμογή επιφανειακού προστατευτικού γυψονάρθηκα,
  2. κατασκευή προστατευτικής περίφραξης,
  3. κατασκευή στεγάστρων,
  4. Κατασκευή έργων αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων.