Διατηρηση και προστασία απολιθωματοφόρων θέσεων

Στην περιοχή διέλευσης του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου στο τμήμα από τον οικισμό Σιγρίου μέχρι την Άντισσα διατηρούνται σημαντικές απολιθωματοφόρες θέσεις για τις οποίες σχεδιάζονται και θα εφαρμοσθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ανάδειξης.

Περιοχή Βρυσάκι (ΒΡΥ 089-ΒΡΦ066)
Η περιοχή Βρυσάκι (ΒΡΥ-ΒΡΦ) με (χ.θ. 5+820,00 - χ.θ. 6+301,00) όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν αποτελεί την πιο πλούσια απολιθωματοφόρο θέση σε αποτυπώματα φύλλων. Εδώ εντοπίσθηκε ιδιαίτερα σημαντικός φυλλοφόρος ορίζοντας με πολύ καλά διατηρημένα αποτυπώματα φύλλων. Χαρακτηριστικό της θέσης αποτελεί η μεγάλη ποικιλία των φυτικών ειδών.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται παράλληλα από πλούσια ευρήματα απολιθωμένων κορμών δένδρων αλλά και αποσπασμένα τμήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί για λόγους προστασίας.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται και 14 απολιθωμένοι κορμοί οι οποίοι έχουν παραμείνει στη θέση εύρεσης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 2 ιστάμενοι απολιθωμένοι κορμοί βρίσκονται στο πρανές του νέου οδικού άξονα, μέσα στο πυροκλαστικό υλικό που τους απολίθωσε.

Περιοχή Μαντρί(ΜΤΟ 126)
Στην περιοχή Μαντρί (χ.θ. 6+301,00 - χ.θ. 7+000,00) έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες απολιθωμένοι κορμοί δέντρων, με την πυκνότητα των απολιθωμάτων να δημιουργεί κατά θέσεις την εικόνα του πυκνότατου υποτροπικού δάσους.

79 απολιθωμένοι κορμοί, με άριστη διατήρηση της εσωτερικής δομής και του απολιθωμένου ξύλου, έχουν παραμείνει στη θέση εύρεσης.

Παράλληλα, μεγάλα θραύσματα και αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων κορμών, έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο.

diatirisi

Περιοχή Μπαχαριωτάκη (ΜΠΥ 034)
Στην περιοχή Μπαχαριωτάκη (ΜΠΥ) με (χ.θ. 4+700,00 - χ.θ. 5+505,00) έχουν εντοπιστεί μεγάλοι ιστάμενοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων με άριστη διατήρηση του απολιθωμένου ξύλου. Λόγω της αδυναμίας μεταφοράς έχει ζητηθεί από το Υπουργείο η παραλλαγή της χάραξης στο σημείο αυτό.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική θέση στην οποία έχουν εντοπιστεί απολιθωμένοι κορμοί δέντρων, ιδιαίτερης αξίας, οι οποίοι έχουν παραμείνει στη θέση εύρεσης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.