Οι απολιθωματοφόρες θέσεις

Η περιοχή διέλευσης του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου στο τμήμα από τον οικισμό Σιγρίου μέχρι την Άντισσα μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους απολιθωματοφόρες περιοχές.

apolithomatofores_xartis

Α. Λόφος Βειλή (ΒΕΛ 300) - Νέα χάραξη (ΣΙ178)
Βρέθηκαν εκατοντάδες μεγάλα θραύσματα και σπαράγματα απολιθωμένων κορμών, τα περισσότερα από τα οποία είναι επιφανειακά.

Κατά μήκος της νέας χάραξης στο πρώτο τμήμα του οδικού άξονα (χ.θ. 0+000-χ.θ. 1+733,48), το οποίο ξεκινάει από τη διασταύρωση της υφιστάμενης οδού και του δρόμου προς το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εντοπίστηκαν 178 κινητά ευρήματα (θραύσματα και αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων κορμών).
Εντοπίσθηκε επίσης μεγάλη πυριτική φλέβα πλήρωσης ρηξιγενούς ρωγμής με πλούσια κυκλοφορία υδροθερμικών ρευστών πλούσιων σε πυρίτιο που συνδέονται με την δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους. Από την μακροσκοπική παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνει και τμήματα απολιθωμένου κορμού.

Β. Περιοχή Ταξιάρχης (ΤΧ032)
Κατά την διάρκεια των εκσκαφών κατά μήκος της υπάρχουσας στην περιοχή Ταξιάρχης (χ.θ. 1+733,48 - χ.θ. 2+478,00), εντοπίστηκαν 32 ευρήματα συνολικά. Εδώ εντοπίσθηκαν δύο μεγάλοι απολιθωμένοι κορμοί κωνοφόρων δένδρων με πολύ καλή διατήρηση της εσωτερικής δομής του ξύλου. Στη θέση αυτή, η οποία βρίσκεται στη γειτονία της χάραξης, οι απολιθωμένοι κορμοί θα διατηρηθούν στη φυσική τους θέση με τη λήψη μέτρων προστασίας.