Εκπαιδευτικά

Ειδικά για σχολικές ομάδες μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και ειδικές ομάδες επισκεπτών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου οργανώνει ειδικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες.

Στις σχολικές μονάδες διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει:
1 Εκπαιδευτικό φάκελο (ενημερωτικά έντυπα, εκπαιδευτικό CD-ROM, καρτέλες δραστηριοτήτων)
2 Εκπαιδευτικό κόμικ
3 Μουσειοσκευή

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο τηλέφωνο 22510 47033
E-mail: lesvospf@otenet.gr