Συντελεστές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος,
Διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Καθηγητής Ν. Ζούρος,
Η. Βαλιάκος, Κ. Μπεντάνα, Ο. Τσαλκιτζή, Δ. Κουτλής, Μ. Αγιασώτη

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Καθηγητής Ν. Ζούρος

ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
E. Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ν. Ζούρος, Η. Βαλιάκος, Κ. Μπεντάνα, Ο. Τσαλκιτζή, Δ. Κουτλής

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθηγητής Ν. Ζούρος,
Γ. Γρημπυλάκος, Α. Πλούγαρλης, Α. Πετρωτού, Μ. Αγιασώτη, Α. Ταμτελέν,
Ν. Σαλαμπαρχός, Κ. Καταχανάς, Κ. Μπακαλίνης, Γ. Πασλής, Γ. Τέφας,
Μ. Αξιώτης, Σ. Ζαμπαράς, Ν. Ξενάκης, Ρ. Βατουσιανός

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΧΑΡΤΕΣ
Β. Ροζακής, Μ. Αγιασώτη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ - ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μ. Αγιασώτη, Δ. Μπάτσιος, Β. Χατζημιχαήλ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Δ. Κουτλής, Γ. Χωραφάς, Θ. Μπένη, Μ-Λ. Στυλιανοπούλου,
Δ. Σκενδέρογλου, Μ. Λεμονή, Α. Γεωργίου, Α. Νεράντζου,
Κ. Αμερικάνου, Μ. Αγγελοπούλου, Μ. Γανταδέλου, Ε. Πασλή

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ν. Σαλαμπαρχός, Κ. Καταχανάς, Κ. Μπακαλίνης, Γ. Πασλής, Γ. Τέφας,
Π. Αμπουλός, Μ. Αξιώτης

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α. Κανιγιάννης

ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
www.vlahos-aluminio.gr
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Δημήτρης Κόττας
www.cuboctaedro.eu

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Γ. Παπαδόπουλος

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Π. Χρονοπούλου - Β. Πλουσάκη

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Επικοινωνία Λέσβου Α.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
Αρχείο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Δ. Κουτλής, Γ. Παπαδόπουλος

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Κ. Μπεντάνα , Ο. Τσαλκιτζή, Μ. Αγιασώτη, Δ. Κουτλής, Γ. Χωραφάς, Π. Χρονοπούλου